finn | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is de uitkering belastingvrij?
Onko avustus verovapaata?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Onko tuki veronalaista?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Voinko valittaa päätöksestä?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények