svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Är bidraget skattefritt?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Ska bidraget beskattas?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Vilka förmåner får jag?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Est-ce que je peux faire appel ?
Kan jag överklaga beslutet?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények