svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Onko avustus verovapaata?
Är bidraget skattefritt?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Onko tuki veronalaista?
Ska bidraget beskattas?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vilka förmåner får jag?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jag överklaga beslutet?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények