olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Estas la poŝmono imponibla?
L'indennità è esente da tasse?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Estas la poŝmono imponibla?
Il sussidio è tassabile?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Kio profitojn mi ricevas?
Quali benefici riceverò?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények