lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Estas la poŝmono imponibla?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Kio profitojn mi ricevas?
Jakie świadczenia dostanę?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények