svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Er understøttelsen skattefri?
Är bidraget skattefritt?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Er plejebistanden skattepligtig?
Ska bidraget beskattas?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Vilka förmåner får jag?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan jeg appellere en beslutning?
Kan jag överklaga beslutet?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények