orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Er understøttelsen skattefri?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Er plejebistanden skattepligtig?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Какие льготы я получу?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan jeg appellere en beslutning?
Я могу обжаловать это решение?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények