olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Er understøttelsen skattefri?
L'indennità è esente da tasse?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Er plejebistanden skattepligtig?
Il sussidio è tassabile?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quali benefici riceverò?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan jeg appellere en beslutning?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények