magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Er understøttelsen skattefri?
Adómentesek a juttatások?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Er plejebistanden skattepligtig?
Adóköteles a támogatás?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Påvirker understøttelsen andre fordele?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Kan jeg appellere en beslutning?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények