német | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Musím platit daně z dávek?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Je podpora zdanitelná?
Wird die Unterstützung besteuert?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Jakou podporu dostanu?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények