kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Musím platit daně z dávek?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Je podpora zdanitelná?
该津贴是否要纳税?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Jakou podporu dostanu?
我能拿到什么福利?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Ovlivní tento přídavek další výhody?
这个津贴是否影响其他福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
我能否申诉反对某个决定?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
如果情况有所改变我该如何做?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények