dán | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Musím platit daně z dávek?
Er understøttelsen skattefri?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Je podpora zdanitelná?
Er plejebistanden skattepligtig?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Jakou podporu dostanu?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jeg appellere en beslutning?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények