svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
Är bidraget skattefritt?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
Ska bidraget beskattas?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
Vilka förmåner får jag?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
Kan jag överklaga beslutet?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények