spanyol | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
¿Qué ayudas puedo percibir?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
¿Puedo recurrir una resolución?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények