olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
L'indennità è esente da tasse?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
Il sussidio è tassabile?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
Quali benefici riceverò?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények