magyar | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
Adómentesek a juttatások?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
Adóköteles a támogatás?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények