lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
Jakie świadczenia dostanę?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények