kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
该津贴是否要纳税?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
我能拿到什么福利?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
这个津贴是否影响其他福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
我能否申诉反对某个决定?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
如果情况有所改变我该如何做?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények