eszperantó | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
Estas la poŝmono imponibla?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
Estas la poŝmono imponibla?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
Kio profitojn mi ricevas?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények