dán | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
Er understøttelsen skattefri?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
Er plejebistanden skattepligtig?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
Kan jeg appellere en beslutning?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények