cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Speciális juttatások

Dokumentumok | Bank | Munka | Tanulás | Lakhatás | Speciális juttatások | Kisállatok

Speciális juttatások - Igénylés

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Annak megérdeklődése, hogy hol lehet kideríteni a speciális juttatásokra való jogosultság
Is the allowance tax-free?
Musím platit daně z dávek?
Annak megérdeklődése, hogy a juttatások adókötelesek-e
What are the factors which determine how much I get?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Annak megérdeklődése, hogy mi befolyásolja a kapott pénz mennyiségét

Speciális juttatások - Gondozók

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Annak megérdeklődése, hogy mi szükséges ahhoz, hogy gondozói támogatás járjon
Do I have to be related to the person I am caring for?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Annak megkérdezése, hogy rokonnak kell-e lenni ahhoz, hogy járjon a támogatás
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Annak megkérdezése, hogy heti hány órában kell gondoskodni a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás
Is the allowance taxable?
Je podpora zdanitelná?
Annak megérdeklődése, hogy a támogatás adóköteles-e
Which benefits will I receive?
Jakou podporu dostanu?
Annak megkérdezése, milyen juttatásokat kaphat
Will the allowance affect other benefits?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás befolyásol-e más juttatásokat
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Annak megkérdezése, hogy a támogatás megkapása befolyásolja-e a gondozott juttatásait
Can I appeal against a decision?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Annak megérdeklődése, hogy lehet-e egy döntés ellen fellebbezni
What shall I do if my circumstances change?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Annak megérdeklődése, hogy mit lehet tenni, ha megváltoznak a körülmények