kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
请问我可以在【国家】工作吗?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Társadalombiztosítási szám
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
请问我需要工作许可证吗?
Munkavállalási engedély
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
全国最低工资是多少?
Állami minimálbér
Tôi __________.
我是___________________ 。
Foglalkoztatás
có việc làm
雇佣
Foglalkoztatás típusa
Không có việc làm
待业
Foglalkoztatás típusa
doanh nhân
企业家
Foglalkoztatás típusa
tự làm chủ
自雇者
Foglalkoztatás típusa
thực tập sinh
实习生
Foglalkoztatás típusa
tình nguyện viên
志愿者
Foglalkoztatás típusa
tư vấn viên
顾问
Foglalkoztatás típusa
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
我想要以自由职业者身份登记。
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
你提供哪种类型的工作合同?
Szerződés típusának megérdeklődése
Tôi có hợp đồng _________.
我有一个______________合同。
Szerződés típusa
toàn thời gian
全职
Szerződés típusa
bán thời gian
兼职
Szerződés típusa
hạn định
定期合同
Szerződés típusa
lâu dài
永久合同
Szerződés típusa
thời vụ
季节性合同
Szerződés típusa
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
我什么时候能拿到我的工资?
Fizetésről való érdeklődés
Tôi muốn hỏi về___________.
我想要_________。
Szabadnap kérése
nghỉ sinh đẻ
产假
Szabadság típusa
nghỉ làm cha
陪产假
Szabadság típusa
nghỉ ốm
病假
Szabadság típusa
ngày nghỉ
请假
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
我想要了解纳税的相关信息。
Adózással kapcsolatos információk kérése
Tôi muốn báo cáo thu nhập
我想要申报我的收入。
Bevételek jelentése
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Könyvelőtől való segítségkérés
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Adóbevallás határideje
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Büntetés
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
谁会告诉我______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
我的税收返还是多少
Adóbevallási lehetőség
tôi có nợ tiền thuế hay không
我是否要交更多税
Tax return option