vietnámi | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Társadalombiztosítási szám
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Munkavállalási engedély
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Állami minimálbér
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Foglalkoztatás
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Foglalkoztatás típusa
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Foglalkoztatás típusa
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Foglalkoztatás típusa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Foglalkoztatás típusa
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Foglalkoztatás típusa
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Foglalkoztatás típusa
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Foglalkoztatás típusa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Szerződés típusának megérdeklődése
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Szerződés típusa
เต็มเวลา
toàn thời gian
Szerződés típusa
นอกเวลา
bán thời gian
Szerződés típusa
มีกำหนดเวลา
hạn định
Szerződés típusa
พนักงานประจำ
lâu dài
Szerződés típusa
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Szerződés típusa
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Fizetésről való érdeklődés
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Szabadnap kérése
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Szabadság típusa
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Szabadság típusa
การลาป่วย
nghỉ ốm
Szabadság típusa
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Adózással kapcsolatos információk kérése
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Bevételek jelentése
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Könyvelőtől való segítségkérés
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Adóbevallás határideje
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Büntetés
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Adóbevallási lehetőség
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Tax return option