orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

¿Puedo trabajar en (país)?
Я могу работать в [страна]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Társadalombiztosítási szám
¿Necesito permiso de trabajo?
Мне нужно разрешение на работу?
Munkavállalási engedély
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Какова государственная минимальная зарплата?
Állami minimálbér
Soy ____________________.
Я___________________.
Foglalkoztatás
asalariado
имеющий работу
Foglalkoztatás típusa
desempleado
безработный
Foglalkoztatás típusa
empresario
предприниматель
Foglalkoztatás típusa
autónomo
частный предприниматель
Foglalkoztatás típusa
trabajador en prácticas
практикант
Foglalkoztatás típusa
voluntario
волонтер
Foglalkoztatás típusa
asesor
советник
Foglalkoztatás típusa
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Szerződés típusának megérdeklődése
Tengo un contrato ______________.
У меня______________контракт.
Szerződés típusa
a tiempo completo
полная занятость
Szerződés típusa
a tiempo parcial
неполная занятость
Szerződés típusa
de duración determinada
фиксированный
Szerződés típusa
indefinido
долговременный
Szerződés típusa
de temporada
сезонный
Szerződés típusa
¿Cuándo se cobra?
Когда я получу зарплату?
Fizetésről való érdeklődés
Me gustaría solicitar _____________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Szabadnap kérése
la baja por maternidad
декретный отпуск
Szabadság típusa
la baja por paternidad
отпуск по причине отцовства
Szabadság típusa
la baja por enfermedad
больничные выплаты
Szabadság típusa
días libres
выходные дни
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Me gustaría informarme sobre los impuestos
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Adózással kapcsolatos információk kérése
Me gustaría declarar mis ingresos.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Bevételek jelentése
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Könyvelőtől való segítségkérés
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Adóbevallás határideje
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Büntetés
¿Cómo me informarán de _______________?
Кто сообщит мне_______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
¿Cuánto me sale a devolver?
какова сумма моего возврата
Adóbevallási lehetőség
¿Cuánto me sale a pagar?
Долж(ен/на) ли я платить больше
Tax return option