olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Я могу работать в [страна]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Társadalombiztosítási szám
Мне нужно разрешение на работу?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Munkavállalási engedély
Какова государственная минимальная зарплата?
Qual è il salario minimo?
Állami minimálbér
Я___________________.
Sono ____________.
Foglalkoztatás
имеющий работу
impiegato/a
Foglalkoztatás típusa
безработный
disoccupato/a
Foglalkoztatás típusa
предприниматель
un imprenditore/un'imprenditrice
Foglalkoztatás típusa
частный предприниматель
un lavoratore autonomo
Foglalkoztatás típusa
практикант
uno/a stagista
Foglalkoztatás típusa
волонтер
un/una volontario/a
Foglalkoztatás típusa
советник
un/a consulente
Foglalkoztatás típusa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Каков тип вашего рабочего контракта?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Szerződés típusának megérdeklődése
У меня______________контракт.
Ho un contratto _________.
Szerződés típusa
полная занятость
a tempo pieno
Szerződés típusa
неполная занятость
part-time
Szerződés típusa
фиксированный
a tempo determinato
Szerződés típusa
долговременный
a tempo indeterminato
Szerződés típusa
сезонный
stagionale
Szerződés típusa
Когда я получу зарплату?
Quando viene versato lo stipendio?
Fizetésről való érdeklődés
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Vorrei chiedere ___________.
Szabadnap kérése
декретный отпуск
il congedo di maternità
Szabadság típusa
отпуск по причине отцовства
il congedo di paternità
Szabadság típusa
больничные выплаты
il congedo per malattia
Szabadság típusa
выходные дни
dei giorni liberi
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Bevételek jelentése
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Könyvelőtől való segítségkérés
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Adóbevallás határideje
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Büntetés
Кто сообщит мне_______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
какова сумма моего возврата
quanto mi verrà rimborsato
Adóbevallási lehetőség
Долж(ен/на) ли я платить больше
se devo pagare più tasse
Tax return option