thai | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Társadalombiztosítási szám
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Munkavállalási engedély
Qual è il salario minimo?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Állami minimálbér
Sono ____________.
ฉันเป็น ___________________
Foglalkoztatás
impiegato/a
ผู้มีงานทำ
Foglalkoztatás típusa
disoccupato/a
ผู้ว่างงาน
Foglalkoztatás típusa
un imprenditore/un'imprenditrice
ผู้ประกอบการ
Foglalkoztatás típusa
un lavoratore autonomo
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Foglalkoztatás típusa
uno/a stagista
เด็กฝึกงาน
Foglalkoztatás típusa
un/una volontario/a
อาสาสมัคร
Foglalkoztatás típusa
un/a consulente
ที่ปรึกษา
Foglalkoztatás típusa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Szerződés típusának megérdeklődése
Ho un contratto _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Szerződés típusa
a tempo pieno
เต็มเวลา
Szerződés típusa
part-time
นอกเวลา
Szerződés típusa
a tempo determinato
มีกำหนดเวลา
Szerződés típusa
a tempo indeterminato
พนักงานประจำ
Szerződés típusa
stagionale
ตามช่วงเวลา
Szerződés típusa
Quando viene versato lo stipendio?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fizetésről való érdeklődés
Vorrei chiedere ___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Szabadnap kérése
il congedo di maternità
การลาคลอด
Szabadság típusa
il congedo di paternità
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Szabadság típusa
il congedo per malattia
การลาป่วย
Szabadság típusa
dei giorni liberi
การหยุดงานเอง
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Adózással kapcsolatos információk kérése
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Bevételek jelentése
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Könyvelőtől való segítségkérés
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Adóbevallás határideje
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Büntetés
Chi mi farà sapere ____________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
quanto mi verrà rimborsato
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Adóbevallási lehetőség
se devo pagare più tasse
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Tax return option