román | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pot lucra în [țara]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Társadalombiztosítási szám
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Am nevoie de permis de muncă?
Munkavállalási engedély
Qual è il salario minimo?
Care este salariul minim pe economie?
Állami minimálbér
Sono ____________.
Sunt ___________________ .
Foglalkoztatás
impiegato/a
angajat
Foglalkoztatás típusa
disoccupato/a
neangajat
Foglalkoztatás típusa
un imprenditore/un'imprenditrice
antreprenor
Foglalkoztatás típusa
un lavoratore autonomo
independent
Foglalkoztatás típusa
uno/a stagista
practicant
Foglalkoztatás típusa
un/una volontario/a
voluntar
Foglalkoztatás típusa
un/a consulente
consultant
Foglalkoztatás típusa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Szerződés típusának megérdeklődése
Ho un contratto _________.
Am contract de ______________.
Szerződés típusa
a tempo pieno
normă întreagă
Szerződés típusa
part-time
jumătate de normă
Szerződés típusa
a tempo determinato
pe perioadă determinată
Szerződés típusa
a tempo indeterminato
pe perioadă nedeterminată
Szerződés típusa
stagionale
temporar
Szerződés típusa
Quando viene versato lo stipendio?
Când primesc salariul?
Fizetésről való érdeklődés
Vorrei chiedere ___________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Szabadnap kérése
il congedo di maternità
concediu maternal
Szabadság típusa
il congedo di paternità
concediul paternal
Szabadság típusa
il congedo per malattia
concediu medical
Szabadság típusa
dei giorni liberi
zile libere
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Aș dori să-mi declar venitul.
Bevételek jelentése
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Könyvelőtől való segítségkérés
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Adóbevallás határideje
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Büntetés
Chi mi farà sapere ____________ ?
Cine mă va informa de ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
quanto mi verrà rimborsato
cât este rambursarea
Adóbevallási lehetőség
se devo pagare più tasse
dacă datorez mai mult
Tax return option