orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Я могу работать в [страна]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Társadalombiztosítási szám
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Мне нужно разрешение на работу?
Munkavállalási engedély
Qual è il salario minimo?
Какова государственная минимальная зарплата?
Állami minimálbér
Sono ____________.
Я___________________.
Foglalkoztatás
impiegato/a
имеющий работу
Foglalkoztatás típusa
disoccupato/a
безработный
Foglalkoztatás típusa
un imprenditore/un'imprenditrice
предприниматель
Foglalkoztatás típusa
un lavoratore autonomo
частный предприниматель
Foglalkoztatás típusa
uno/a stagista
практикант
Foglalkoztatás típusa
un/una volontario/a
волонтер
Foglalkoztatás típusa
un/a consulente
советник
Foglalkoztatás típusa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Szerződés típusának megérdeklődése
Ho un contratto _________.
У меня______________контракт.
Szerződés típusa
a tempo pieno
полная занятость
Szerződés típusa
part-time
неполная занятость
Szerződés típusa
a tempo determinato
фиксированный
Szerződés típusa
a tempo indeterminato
долговременный
Szerződés típusa
stagionale
сезонный
Szerződés típusa
Quando viene versato lo stipendio?
Когда я получу зарплату?
Fizetésről való érdeklődés
Vorrei chiedere ___________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Szabadnap kérése
il congedo di maternità
декретный отпуск
Szabadság típusa
il congedo di paternità
отпуск по причине отцовства
Szabadság típusa
il congedo per malattia
больничные выплаты
Szabadság típusa
dei giorni liberi
выходные дни
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Adózással kapcsolatos információk kérése
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Bevételek jelentése
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Könyvelőtől való segítségkérés
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Adóbevallás határideje
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Büntetés
Chi mi farà sapere ____________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
quanto mi verrà rimborsato
какова сумма моего возврата
Adóbevallási lehetőség
se devo pagare più tasse
Долж(ен/на) ли я платить больше
Tax return option