lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Társadalombiztosítási szám
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Munkavállalási engedély
Qual è il salario minimo?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Állami minimálbér
Sono ____________.
Jestem ___________________ .
Foglalkoztatás
impiegato/a
zatrudniony/a
Foglalkoztatás típusa
disoccupato/a
bezrobotny/a
Foglalkoztatás típusa
un imprenditore/un'imprenditrice
przedsiębiorcą
Foglalkoztatás típusa
un lavoratore autonomo
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Foglalkoztatás típusa
uno/a stagista
praktykantem/praktykantką
Foglalkoztatás típusa
un/una volontario/a
wolontariuszem/wolontariuszką
Foglalkoztatás típusa
un/a consulente
doradcą
Foglalkoztatás típusa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Szerződés típusának megérdeklődése
Ho un contratto _________.
Mam umowę ___________.
Szerződés típusa
a tempo pieno
o pracę na pełny etat
Szerződés típusa
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Szerződés típusa
a tempo determinato
(o pracę) na czas określony
Szerződés típusa
a tempo indeterminato
(o pracę) na czas nieokreślony
Szerződés típusa
stagionale
o pracę sezonową
Szerződés típusa
Quando viene versato lo stipendio?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Fizetésről való érdeklődés
Vorrei chiedere ___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Szabadnap kérése
il congedo di maternità
urlop macierzyński
Szabadság típusa
il congedo di paternità
urlop ojcowski
Szabadság típusa
il congedo per malattia
chorobowe
Szabadság típusa
dei giorni liberi
kilka dni urlopu
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Bevételek jelentése
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Könyvelőtől való segítségkérés
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Adóbevallás határideje
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Büntetés
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
quanto mi verrà rimborsato
ile wynosi mój zwrot podatku
Adóbevallási lehetőség
se devo pagare più tasse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option