kínai | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Társadalombiztosítási szám
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
请问我需要工作许可证吗?
Munkavállalási engedély
Qual è il salario minimo?
全国最低工资是多少?
Állami minimálbér
Sono ____________.
我是___________________ 。
Foglalkoztatás
impiegato/a
雇佣
Foglalkoztatás típusa
disoccupato/a
待业
Foglalkoztatás típusa
un imprenditore/un'imprenditrice
企业家
Foglalkoztatás típusa
un lavoratore autonomo
自雇者
Foglalkoztatás típusa
uno/a stagista
实习生
Foglalkoztatás típusa
un/una volontario/a
志愿者
Foglalkoztatás típusa
un/a consulente
顾问
Foglalkoztatás típusa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
我想要以自由职业者身份登记。
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
你提供哪种类型的工作合同?
Szerződés típusának megérdeklődése
Ho un contratto _________.
我有一个______________合同。
Szerződés típusa
a tempo pieno
全职
Szerződés típusa
part-time
兼职
Szerződés típusa
a tempo determinato
定期合同
Szerződés típusa
a tempo indeterminato
永久合同
Szerződés típusa
stagionale
季节性合同
Szerződés típusa
Quando viene versato lo stipendio?
我什么时候能拿到我的工资?
Fizetésről való érdeklődés
Vorrei chiedere ___________.
我想要_________。
Szabadnap kérése
il congedo di maternità
产假
Szabadság típusa
il congedo di paternità
陪产假
Szabadság típusa
il congedo per malattia
病假
Szabadság típusa
dei giorni liberi
请假
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
我想要了解纳税的相关信息。
Adózással kapcsolatos információk kérése
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
我想要申报我的收入。
Bevételek jelentése
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Könyvelőtől való segítségkérés
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Adóbevallás határideje
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Büntetés
Chi mi farà sapere ____________ ?
谁会告诉我______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
quanto mi verrà rimborsato
我的税收返还是多少
Adóbevallási lehetőség
se devo pagare più tasse
我是否要交更多税
Tax return option