cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Társadalombiztosítási szám
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Potřebuji pracovní povolení?
Munkavállalási engedély
Qual è il salario minimo?
Jaká je národní minimální mzda?
Állami minimálbér
Sono ____________.
Já jsem ___________________ .
Foglalkoztatás
impiegato/a
zaměstnaný
Foglalkoztatás típusa
disoccupato/a
nezaměstnaný
Foglalkoztatás típusa
un imprenditore/un'imprenditrice
podnikatel
Foglalkoztatás típusa
un lavoratore autonomo
osoba samostatně výdělečně činná
Foglalkoztatás típusa
uno/a stagista
stážista
Foglalkoztatás típusa
un/una volontario/a
dobrovolník
Foglalkoztatás típusa
un/a consulente
poradce
Foglalkoztatás típusa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Szerződés típusának megérdeklődése
Ho un contratto _________.
Mám ______________ smlouvu.
Szerződés típusa
a tempo pieno
na plný úvazek
Szerződés típusa
part-time
na poloviční úvazek
Szerződés típusa
a tempo determinato
na dobu určitou
Szerződés típusa
a tempo indeterminato
trvalá pozice
Szerződés típusa
stagionale
sezonní práce
Szerződés típusa
Quando viene versato lo stipendio?
Kde budu dostávat výplatu?
Fizetésről való érdeklődés
Vorrei chiedere ___________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Szabadnap kérése
il congedo di maternità
mateřská dovolená
Szabadság típusa
il congedo di paternità
otcovská dovolená
Szabadság típusa
il congedo per malattia
nemocenská
Szabadság típusa
dei giorni liberi
volný den
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Bevételek jelentése
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Könyvelőtől való segítségkérés
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Adóbevallás határideje
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Büntetés
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
quanto mi verrà rimborsato
výše kolik dostanu zpátky
Adóbevallási lehetőség
se devo pagare più tasse
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option