angol | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Am I eligible to work in [country]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Do I need a social security number before I start working?
Társadalombiztosítási szám
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Do I need a work permit?
Munkavállalási engedély
Qual è il salario minimo?
What is the national minimum wage?
Állami minimálbér
Sono ____________.
I am ___________________ .
Foglalkoztatás
impiegato/a
employed
Foglalkoztatás típusa
disoccupato/a
unemployed
Foglalkoztatás típusa
un imprenditore/un'imprenditrice
an entrepreneur
Foglalkoztatás típusa
un lavoratore autonomo
self-employed
Foglalkoztatás típusa
uno/a stagista
an intern
Foglalkoztatás típusa
un/una volontario/a
a volunteer
Foglalkoztatás típusa
un/a consulente
a consultant
Foglalkoztatás típusa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
I would like to register as a freelance professional.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
What type of employment contract do you have?
Szerződés típusának megérdeklődése
Ho un contratto _________.
I have a ______________ contract.
Szerződés típusa
a tempo pieno
full-time
Szerződés típusa
part-time
part-time
Szerződés típusa
a tempo determinato
fixed-term
Szerződés típusa
a tempo indeterminato
permanent
Szerződés típusa
stagionale
seasonal
Szerződés típusa
Quando viene versato lo stipendio?
When do I get my paycheck?
Fizetésről való érdeklődés
Vorrei chiedere ___________.
I would like to ask for _________.
Szabadnap kérése
il congedo di maternità
maternity leave
Szabadság típusa
il congedo di paternità
paternity leave
Szabadság típusa
il congedo per malattia
sick leave
Szabadság típusa
dei giorni liberi
days off
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
I would like to have some information on taxation.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
I would like to report my earnings.
Bevételek jelentése
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Könyvelőtől való segítségkérés
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
When is the deadline to send my tax return?
Adóbevallás határideje
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Büntetés
Chi mi farà sapere ____________ ?
Who will let me know ______________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
quanto mi verrà rimborsato
how much my refund is
Adóbevallási lehetőség
se devo pagare più tasse
if I owe more tax
Tax return option