lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Kann ich in [Land] arbeiten?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Társadalombiztosítási szám
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Munkavállalási engedély
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Állami minimálbér
Ich bin _________________.
Jestem ___________________ .
Foglalkoztatás
im Beruf
zatrudniony/a
Foglalkoztatás típusa
arbeitslos
bezrobotny/a
Foglalkoztatás típusa
Unternehmer
przedsiębiorcą
Foglalkoztatás típusa
freischaffend
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Foglalkoztatás típusa
Praktikant
praktykantem/praktykantką
Foglalkoztatás típusa
Ehrenamtlicher
wolontariuszem/wolontariuszką
Foglalkoztatás típusa
Berater
doradcą
Foglalkoztatás típusa
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Szerződés típusának megérdeklődése
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mam umowę ___________.
Szerződés típusa
Vollzeit-
o pracę na pełny etat
Szerződés típusa
Teilzeit-
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Szerződés típusa
befristeten
(o pracę) na czas określony
Szerződés típusa
unbefristeten
(o pracę) na czas nieokreślony
Szerződés típusa
saisonal befristeten
o pracę sezonową
Szerződés típusa
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Fizetésről való érdeklődés
Ich würde gern____________ beantragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Szabadnap kérése
Mutterschaftszeit
urlop macierzyński
Szabadság típusa
Vaterschaftsurlaub
urlop ojcowski
Szabadság típusa
Krankenzeit
chorobowe
Szabadság típusa
Urlaubstage
kilka dni urlopu
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Bevételek jelentése
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Könyvelőtől való segítségkérés
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Adóbevallás határideje
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Büntetés
Wer informiert mich über____________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
die Höhe der Rückzahlung
ile wynosi mój zwrot podatku
Adóbevallási lehetőség
eventuell fällige Nachzahlungen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option