angol | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Am I eligible to work in [country]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Do I need a social security number before I start working?
Társadalombiztosítási szám
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Do I need a work permit?
Munkavállalási engedély
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
What is the national minimum wage?
Állami minimálbér
Jestem ___________________ .
I am ___________________ .
Foglalkoztatás
zatrudniony/a
employed
Foglalkoztatás típusa
bezrobotny/a
unemployed
Foglalkoztatás típusa
przedsiębiorcą
an entrepreneur
Foglalkoztatás típusa
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
self-employed
Foglalkoztatás típusa
praktykantem/praktykantką
an intern
Foglalkoztatás típusa
wolontariuszem/wolontariuszką
a volunteer
Foglalkoztatás típusa
doradcą
a consultant
Foglalkoztatás típusa
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
What type of employment contract do you have?
Szerződés típusának megérdeklődése
Mam umowę ___________.
I have a ______________ contract.
Szerződés típusa
o pracę na pełny etat
full-time
Szerződés típusa
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
part-time
Szerződés típusa
(o pracę) na czas określony
fixed-term
Szerződés típusa
(o pracę) na czas nieokreślony
permanent
Szerződés típusa
o pracę sezonową
seasonal
Szerződés típusa
Kiedy będę dostawać wypłatę?
When do I get my paycheck?
Fizetésről való érdeklődés
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
I would like to ask for _________.
Szabadnap kérése
urlop macierzyński
maternity leave
Szabadság típusa
urlop ojcowski
paternity leave
Szabadság típusa
chorobowe
sick leave
Szabadság típusa
kilka dni urlopu
days off
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
I would like to have some information on taxation.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
I would like to report my earnings.
Bevételek jelentése
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Könyvelőtől való segítségkérés
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
When is the deadline to send my tax return?
Adóbevallás határideje
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Büntetés
Kto poinformuje mnie ______________?
Who will let me know ______________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
ile wynosi mój zwrot podatku
how much my refund is
Adóbevallási lehetőség
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
if I owe more tax
Tax return option