olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

请问我可以在【国家】工作吗?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Társadalombiztosítási szám
请问我需要工作许可证吗?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Munkavállalási engedély
全国最低工资是多少?
Qual è il salario minimo?
Állami minimálbér
我是___________________ 。
Sono ____________.
Foglalkoztatás
雇佣
impiegato/a
Foglalkoztatás típusa
待业
disoccupato/a
Foglalkoztatás típusa
企业家
un imprenditore/un'imprenditrice
Foglalkoztatás típusa
自雇者
un lavoratore autonomo
Foglalkoztatás típusa
实习生
uno/a stagista
Foglalkoztatás típusa
志愿者
un/una volontario/a
Foglalkoztatás típusa
顾问
un/a consulente
Foglalkoztatás típusa
我想要以自由职业者身份登记。
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

你提供哪种类型的工作合同?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Szerződés típusának megérdeklődése
我有一个______________合同。
Ho un contratto _________.
Szerződés típusa
全职
a tempo pieno
Szerződés típusa
兼职
part-time
Szerződés típusa
定期合同
a tempo determinato
Szerződés típusa
永久合同
a tempo indeterminato
Szerződés típusa
季节性合同
stagionale
Szerződés típusa
我什么时候能拿到我的工资?
Quando viene versato lo stipendio?
Fizetésről való érdeklődés
我想要_________。
Vorrei chiedere ___________.
Szabadnap kérése
产假
il congedo di maternità
Szabadság típusa
陪产假
il congedo di paternità
Szabadság típusa
病假
il congedo per malattia
Szabadság típusa
请假
dei giorni liberi
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

我想要了解纳税的相关信息。
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Adózással kapcsolatos információk kérése
我想要申报我的收入。
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Bevételek jelentése
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Könyvelőtől való segítségkérés
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Adóbevallás határideje
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Büntetés
谁会告诉我______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
我的税收返还是多少
quanto mi verrà rimborsato
Adóbevallási lehetőség
我是否要交更多税
se devo pagare più tasse
Tax return option