holland | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Kan ik in [land] werken?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Társadalombiztosítási szám
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Munkavállalási engedély
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Wat is het nationale minimumloon?
Állami minimálbér
Je suis ___________.
Ik ben ___________________ .
Foglalkoztatás
employé(e)
werkende
Foglalkoztatás típusa
au chômage
werkloos
Foglalkoztatás típusa
entrepreneur
een ondernemer
Foglalkoztatás típusa
travailleur indépendant
een zelfstandige
Foglalkoztatás típusa
stagiaire
een stagair
Foglalkoztatás típusa
bénévole
een vrijwilliger
Foglalkoztatás típusa
consultant(e)
een consultant
Foglalkoztatás típusa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Szerződés típusának megérdeklődése
J'ai un contrat ___________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Szerződés típusa
à temps plein
voltijdse
Szerződés típusa
à temps partiel
deeltijdse
Szerződés típusa
en C.D.D.
tijdelijke
Szerződés típusa
en C.D.I.
permanente
Szerződés típusa
saisonnier
seizoensgebonden
Szerződés típusa
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fizetésről való érdeklődés
Je voudrais _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Szabadnap kérése
un congé maternité
moederschapsverlof
Szabadság típusa
un congé paternité
vaderschapsverlof
Szabadság típusa
un congé maladie
ziekteverlof
Szabadság típusa
des congés
vrije dagen
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Bevételek jelentése
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Könyvelőtől való segítségkérés
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Adóbevallás határideje
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Büntetés
Qui me préviendra ________________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
du montant qui me sera remboursé
hoeveel mijn belastingteruggave is
Adóbevallási lehetőség
si je dois payer davantage d'impôts
of ik meer belastingen schuldig ben
Tax return option