orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Я могу работать в [страна]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Társadalombiztosítási szám
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Мне нужно разрешение на работу?
Munkavállalási engedély
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Какова государственная минимальная зарплата?
Állami minimálbér
Mi estas ________________.
Я___________________.
Foglalkoztatás
dungata
имеющий работу
Foglalkoztatás típusa
senlabora
безработный
Foglalkoztatás típusa
entreprenisto
предприниматель
Foglalkoztatás típusa
memdungito
частный предприниматель
Foglalkoztatás típusa
internulo
практикант
Foglalkoztatás típusa
volontulo
волонтер
Foglalkoztatás típusa
konsilisto
советник
Foglalkoztatás típusa
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Szerződés típusának megérdeklődése
Mi havas____________ kontrakton.
У меня______________контракт.
Szerződés típusa
plentempan
полная занятость
Szerződés típusa
parttempan
неполная занятость
Szerződés típusa
limigitan
фиксированный
Szerződés típusa
permanentan
долговременный
Szerződés típusa
sezonan
сезонный
Szerződés típusa
Kiam mi ricevas mian salajron?
Когда я получу зарплату?
Fizetésről való érdeklődés
Mi ŝatus peti _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Szabadnap kérése
akuŝferion
декретный отпуск
Szabadság típusa
akuŝferion (por patro)
отпуск по причине отцовства
Szabadság típusa
malsanan salajron
больничные выплаты
Szabadság típusa
feritagojn
выходные дни
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Adózással kapcsolatos információk kérése
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Bevételek jelentése
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Könyvelőtől való segítségkérés
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Adóbevallás határideje
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Büntetés
Kiu diros min ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
kiom mia repago estas
какова сумма моего возврата
Adóbevallási lehetőség
se mi ŝuldas pli imposton
Долж(ен/на) ли я платить больше
Tax return option