olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Társadalombiztosítási szám
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Munkavállalási engedély
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Qual è il salario minimo?
Állami minimálbér
Mi estas ________________.
Sono ____________.
Foglalkoztatás
dungata
impiegato/a
Foglalkoztatás típusa
senlabora
disoccupato/a
Foglalkoztatás típusa
entreprenisto
un imprenditore/un'imprenditrice
Foglalkoztatás típusa
memdungito
un lavoratore autonomo
Foglalkoztatás típusa
internulo
uno/a stagista
Foglalkoztatás típusa
volontulo
un/una volontario/a
Foglalkoztatás típusa
konsilisto
un/a consulente
Foglalkoztatás típusa
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Szerződés típusának megérdeklődése
Mi havas____________ kontrakton.
Ho un contratto _________.
Szerződés típusa
plentempan
a tempo pieno
Szerződés típusa
parttempan
part-time
Szerződés típusa
limigitan
a tempo determinato
Szerződés típusa
permanentan
a tempo indeterminato
Szerződés típusa
sezonan
stagionale
Szerződés típusa
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quando viene versato lo stipendio?
Fizetésről való érdeklődés
Mi ŝatus peti _________.
Vorrei chiedere ___________.
Szabadnap kérése
akuŝferion
il congedo di maternità
Szabadság típusa
akuŝferion (por patro)
il congedo di paternità
Szabadság típusa
malsanan salajron
il congedo per malattia
Szabadság típusa
feritagojn
dei giorni liberi
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Bevételek jelentése
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Könyvelőtől való segítségkérés
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Adóbevallás határideje
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Büntetés
Kiu diros min ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
kiom mia repago estas
quanto mi verrà rimborsato
Adóbevallási lehetőség
se mi ŝuldas pli imposton
se devo pagare più tasse
Tax return option