thai | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Mohu legálně pracovat v [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Társadalombiztosítási szám
Potřebuji pracovní povolení?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Munkavállalási engedély
Jaká je národní minimální mzda?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Állami minimálbér
Já jsem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Foglalkoztatás
zaměstnaný
ผู้มีงานทำ
Foglalkoztatás típusa
nezaměstnaný
ผู้ว่างงาน
Foglalkoztatás típusa
podnikatel
ผู้ประกอบการ
Foglalkoztatás típusa
osoba samostatně výdělečně činná
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Foglalkoztatás típusa
stážista
เด็กฝึกงาน
Foglalkoztatás típusa
dobrovolník
อาสาสมัคร
Foglalkoztatás típusa
poradce
ที่ปรึกษา
Foglalkoztatás típusa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Szerződés típusának megérdeklődése
Mám ______________ smlouvu.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Szerződés típusa
na plný úvazek
เต็มเวลา
Szerződés típusa
na poloviční úvazek
นอกเวลา
Szerződés típusa
na dobu určitou
มีกำหนดเวลา
Szerződés típusa
trvalá pozice
พนักงานประจำ
Szerződés típusa
sezonní práce
ตามช่วงเวลา
Szerződés típusa
Kde budu dostávat výplatu?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Fizetésről való érdeklődés
Rád/a bych žádal/a o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Szabadnap kérése
mateřská dovolená
การลาคลอด
Szabadság típusa
otcovská dovolená
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Szabadság típusa
nemocenská
การลาป่วย
Szabadság típusa
volný den
การหยุดงานเอง
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Rád/a bych vědel/a více o daních.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Adózással kapcsolatos információk kérése
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Bevételek jelentése
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Könyvelőtől való segítségkérés
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Adóbevallás határideje
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Büntetés
Kdo mi dá vědět ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
výše kolik dostanu zpátky
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Adóbevallási lehetőség
jestliže musím zaplatit více daní
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Tax return option