román | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Mohu legálně pracovat v [country]?
Pot lucra în [țara]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Társadalombiztosítási szám
Potřebuji pracovní povolení?
Am nevoie de permis de muncă?
Munkavállalási engedély
Jaká je národní minimální mzda?
Care este salariul minim pe economie?
Állami minimálbér
Já jsem ___________________ .
Sunt ___________________ .
Foglalkoztatás
zaměstnaný
angajat
Foglalkoztatás típusa
nezaměstnaný
neangajat
Foglalkoztatás típusa
podnikatel
antreprenor
Foglalkoztatás típusa
osoba samostatně výdělečně činná
independent
Foglalkoztatás típusa
stážista
practicant
Foglalkoztatás típusa
dobrovolník
voluntar
Foglalkoztatás típusa
poradce
consultant
Foglalkoztatás típusa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Szerződés típusának megérdeklődése
Mám ______________ smlouvu.
Am contract de ______________.
Szerződés típusa
na plný úvazek
normă întreagă
Szerződés típusa
na poloviční úvazek
jumătate de normă
Szerződés típusa
na dobu určitou
pe perioadă determinată
Szerződés típusa
trvalá pozice
pe perioadă nedeterminată
Szerződés típusa
sezonní práce
temporar
Szerződés típusa
Kde budu dostávat výplatu?
Când primesc salariul?
Fizetésről való érdeklődés
Rád/a bych žádal/a o _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Szabadnap kérése
mateřská dovolená
concediu maternal
Szabadság típusa
otcovská dovolená
concediul paternal
Szabadság típusa
nemocenská
concediu medical
Szabadság típusa
volný den
zile libere
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Aș dori să-mi declar venitul.
Bevételek jelentése
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Könyvelőtől való segítségkérés
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Adóbevallás határideje
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Büntetés
Kdo mi dá vědět ______________?
Cine mă va informa de ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
výše kolik dostanu zpátky
cât este rambursarea
Adóbevallási lehetőség
jestliže musím zaplatit více daní
dacă datorez mai mult
Tax return option