olasz | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Mohu legálně pracovat v [country]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Társadalombiztosítási szám
Potřebuji pracovní povolení?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Munkavállalási engedély
Jaká je národní minimální mzda?
Qual è il salario minimo?
Állami minimálbér
Já jsem ___________________ .
Sono ____________.
Foglalkoztatás
zaměstnaný
impiegato/a
Foglalkoztatás típusa
nezaměstnaný
disoccupato/a
Foglalkoztatás típusa
podnikatel
un imprenditore/un'imprenditrice
Foglalkoztatás típusa
osoba samostatně výdělečně činná
un lavoratore autonomo
Foglalkoztatás típusa
stážista
uno/a stagista
Foglalkoztatás típusa
dobrovolník
un/una volontario/a
Foglalkoztatás típusa
poradce
un/a consulente
Foglalkoztatás típusa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Szerződés típusának megérdeklődése
Mám ______________ smlouvu.
Ho un contratto _________.
Szerződés típusa
na plný úvazek
a tempo pieno
Szerződés típusa
na poloviční úvazek
part-time
Szerződés típusa
na dobu určitou
a tempo determinato
Szerződés típusa
trvalá pozice
a tempo indeterminato
Szerződés típusa
sezonní práce
stagionale
Szerződés típusa
Kde budu dostávat výplatu?
Quando viene versato lo stipendio?
Fizetésről való érdeklődés
Rád/a bych žádal/a o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Szabadnap kérése
mateřská dovolená
il congedo di maternità
Szabadság típusa
otcovská dovolená
il congedo di paternità
Szabadság típusa
nemocenská
il congedo per malattia
Szabadság típusa
volný den
dei giorni liberi
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Bevételek jelentése
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Könyvelőtől való segítségkérés
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Adóbevallás határideje
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Büntetés
Kdo mi dá vědět ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
výše kolik dostanu zpátky
quanto mi verrà rimborsato
Adóbevallási lehetőség
jestliže musím zaplatit více daní
se devo pagare più tasse
Tax return option