francia | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Mohu legálně pracovat v [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Társadalombiztosítási szám
Potřebuji pracovní povolení?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Munkavállalási engedély
Jaká je národní minimální mzda?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Állami minimálbér
Já jsem ___________________ .
Je suis ___________.
Foglalkoztatás
zaměstnaný
employé(e)
Foglalkoztatás típusa
nezaměstnaný
au chômage
Foglalkoztatás típusa
podnikatel
entrepreneur
Foglalkoztatás típusa
osoba samostatně výdělečně činná
travailleur indépendant
Foglalkoztatás típusa
stážista
stagiaire
Foglalkoztatás típusa
dobrovolník
bénévole
Foglalkoztatás típusa
poradce
consultant(e)
Foglalkoztatás típusa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Szerződés típusának megérdeklődése
Mám ______________ smlouvu.
J'ai un contrat ___________.
Szerződés típusa
na plný úvazek
à temps plein
Szerződés típusa
na poloviční úvazek
à temps partiel
Szerződés típusa
na dobu určitou
en C.D.D.
Szerződés típusa
trvalá pozice
en C.D.I.
Szerződés típusa
sezonní práce
saisonnier
Szerződés típusa
Kde budu dostávat výplatu?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fizetésről való érdeklődés
Rád/a bych žádal/a o _________.
Je voudrais _________.
Szabadnap kérése
mateřská dovolená
un congé maternité
Szabadság típusa
otcovská dovolená
un congé paternité
Szabadság típusa
nemocenská
un congé maladie
Szabadság típusa
volný den
des congés
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Bevételek jelentése
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Könyvelőtől való segítségkérés
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Adóbevallás határideje
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Büntetés
Kdo mi dá vědět ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
výše kolik dostanu zpátky
du montant qui me sera remboursé
Adóbevallási lehetőség
jestliže musím zaplatit více daní
si je dois payer davantage d'impôts
Tax return option