angol | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Mohu legálně pracovat v [country]?
Am I eligible to work in [country]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Do I need a social security number before I start working?
Társadalombiztosítási szám
Potřebuji pracovní povolení?
Do I need a work permit?
Munkavállalási engedély
Jaká je národní minimální mzda?
What is the national minimum wage?
Állami minimálbér
Já jsem ___________________ .
I am ___________________ .
Foglalkoztatás
zaměstnaný
employed
Foglalkoztatás típusa
nezaměstnaný
unemployed
Foglalkoztatás típusa
podnikatel
an entrepreneur
Foglalkoztatás típusa
osoba samostatně výdělečně činná
self-employed
Foglalkoztatás típusa
stážista
an intern
Foglalkoztatás típusa
dobrovolník
a volunteer
Foglalkoztatás típusa
poradce
a consultant
Foglalkoztatás típusa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
I would like to register as a freelance professional.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
What type of employment contract do you have?
Szerződés típusának megérdeklődése
Mám ______________ smlouvu.
I have a ______________ contract.
Szerződés típusa
na plný úvazek
full-time
Szerződés típusa
na poloviční úvazek
part-time
Szerződés típusa
na dobu určitou
fixed-term
Szerződés típusa
trvalá pozice
permanent
Szerződés típusa
sezonní práce
seasonal
Szerződés típusa
Kde budu dostávat výplatu?
When do I get my paycheck?
Fizetésről való érdeklődés
Rád/a bych žádal/a o _________.
I would like to ask for _________.
Szabadnap kérése
mateřská dovolená
maternity leave
Szabadság típusa
otcovská dovolená
paternity leave
Szabadság típusa
nemocenská
sick leave
Szabadság típusa
volný den
days off
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

Rád/a bych vědel/a více o daních.
I would like to have some information on taxation.
Adózással kapcsolatos információk kérése
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
I would like to report my earnings.
Bevételek jelentése
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Könyvelőtől való segítségkérés
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
When is the deadline to send my tax return?
Adóbevallás határideje
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Büntetés
Kdo mi dá vědět ______________?
Who will let me know ______________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
výše kolik dostanu zpátky
how much my refund is
Adóbevallási lehetőség
jestliže musím zaplatit více daní
if I owe more tax
Tax return option