orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Am I eligible to work in [country]?
Я могу работать в [страна]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Do I need a social security number before I start working?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Társadalombiztosítási szám
Do I need a work permit?
Мне нужно разрешение на работу?
Munkavállalási engedély
What is the national minimum wage?
Какова государственная минимальная зарплата?
Állami minimálbér
I am ___________________ .
Я___________________.
Foglalkoztatás
employed
имеющий работу
Foglalkoztatás típusa
unemployed
безработный
Foglalkoztatás típusa
an entrepreneur
предприниматель
Foglalkoztatás típusa
self-employed
частный предприниматель
Foglalkoztatás típusa
an intern
практикант
Foglalkoztatás típusa
a volunteer
волонтер
Foglalkoztatás típusa
a consultant
советник
Foglalkoztatás típusa
I would like to register as a freelance professional.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

What type of employment contract do you have?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Szerződés típusának megérdeklődése
I have a ______________ contract.
У меня______________контракт.
Szerződés típusa
full-time
полная занятость
Szerződés típusa
part-time
неполная занятость
Szerződés típusa
fixed-term
фиксированный
Szerződés típusa
permanent
долговременный
Szerződés típusa
seasonal
сезонный
Szerződés típusa
When do I get my paycheck?
Когда я получу зарплату?
Fizetésről való érdeklődés
I would like to ask for _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Szabadnap kérése
maternity leave
декретный отпуск
Szabadság típusa
paternity leave
отпуск по причине отцовства
Szabadság típusa
sick leave
больничные выплаты
Szabadság típusa
days off
выходные дни
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

I would like to have some information on taxation.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Adózással kapcsolatos információk kérése
I would like to report my earnings.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Bevételek jelentése
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Könyvelőtől való segítségkérés
When is the deadline to send my tax return?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Adóbevallás határideje
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Büntetés
Who will let me know ______________ ?
Кто сообщит мне_______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
how much my refund is
какова сумма моего возврата
Adóbevallási lehetőség
if I owe more tax
Долж(ен/на) ли я платить больше
Tax return option