lengyel | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Társadalombiztosítási szám
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Munkavállalási engedély
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Állami minimálbér
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Foglalkoztatás
employed
zatrudniony/a
Foglalkoztatás típusa
unemployed
bezrobotny/a
Foglalkoztatás típusa
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Foglalkoztatás típusa
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Foglalkoztatás típusa
an intern
praktykantem/praktykantką
Foglalkoztatás típusa
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Foglalkoztatás típusa
a consultant
doradcą
Foglalkoztatás típusa
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Szerződés típusának megérdeklődése
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Szerződés típusa
full-time
o pracę na pełny etat
Szerződés típusa
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Szerződés típusa
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Szerződés típusa
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Szerződés típusa
seasonal
o pracę sezonową
Szerződés típusa
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Fizetésről való érdeklődés
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Szabadnap kérése
maternity leave
urlop macierzyński
Szabadság típusa
paternity leave
urlop ojcowski
Szabadság típusa
sick leave
chorobowe
Szabadság típusa
days off
kilka dni urlopu
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Adózással kapcsolatos információk kérése
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Bevételek jelentése
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Könyvelőtől való segítségkérés
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Adóbevallás határideje
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Büntetés
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Adóbevallási lehetőség
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Tax return option