holland | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Am I eligible to work in [country]?
Kan ik in [land] werken?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Do I need a social security number before I start working?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Társadalombiztosítási szám
Do I need a work permit?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Munkavállalási engedély
What is the national minimum wage?
Wat is het nationale minimumloon?
Állami minimálbér
I am ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Foglalkoztatás
employed
werkende
Foglalkoztatás típusa
unemployed
werkloos
Foglalkoztatás típusa
an entrepreneur
een ondernemer
Foglalkoztatás típusa
self-employed
een zelfstandige
Foglalkoztatás típusa
an intern
een stagair
Foglalkoztatás típusa
a volunteer
een vrijwilliger
Foglalkoztatás típusa
a consultant
een consultant
Foglalkoztatás típusa
I would like to register as a freelance professional.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

What type of employment contract do you have?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Szerződés típusának megérdeklődése
I have a ______________ contract.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Szerződés típusa
full-time
voltijdse
Szerződés típusa
part-time
deeltijdse
Szerződés típusa
fixed-term
tijdelijke
Szerződés típusa
permanent
permanente
Szerződés típusa
seasonal
seizoensgebonden
Szerződés típusa
When do I get my paycheck?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Fizetésről való érdeklődés
I would like to ask for _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Szabadnap kérése
maternity leave
moederschapsverlof
Szabadság típusa
paternity leave
vaderschapsverlof
Szabadság típusa
sick leave
ziekteverlof
Szabadság típusa
days off
vrije dagen
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

I would like to have some information on taxation.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Adózással kapcsolatos információk kérése
I would like to report my earnings.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Bevételek jelentése
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Könyvelőtől való segítségkérés
When is the deadline to send my tax return?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Adóbevallás határideje
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Büntetés
Who will let me know ______________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
how much my refund is
hoeveel mijn belastingteruggave is
Adóbevallási lehetőség
if I owe more tax
of ik meer belastingen schuldig ben
Tax return option