francia | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Am I eligible to work in [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Do I need a social security number before I start working?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Társadalombiztosítási szám
Do I need a work permit?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Munkavállalási engedély
What is the national minimum wage?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Állami minimálbér
I am ___________________ .
Je suis ___________.
Foglalkoztatás
employed
employé(e)
Foglalkoztatás típusa
unemployed
au chômage
Foglalkoztatás típusa
an entrepreneur
entrepreneur
Foglalkoztatás típusa
self-employed
travailleur indépendant
Foglalkoztatás típusa
an intern
stagiaire
Foglalkoztatás típusa
a volunteer
bénévole
Foglalkoztatás típusa
a consultant
consultant(e)
Foglalkoztatás típusa
I would like to register as a freelance professional.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

What type of employment contract do you have?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Szerződés típusának megérdeklődése
I have a ______________ contract.
J'ai un contrat ___________.
Szerződés típusa
full-time
à temps plein
Szerződés típusa
part-time
à temps partiel
Szerződés típusa
fixed-term
en C.D.D.
Szerződés típusa
permanent
en C.D.I.
Szerződés típusa
seasonal
saisonnier
Szerződés típusa
When do I get my paycheck?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Fizetésről való érdeklődés
I would like to ask for _________.
Je voudrais _________.
Szabadnap kérése
maternity leave
un congé maternité
Szabadság típusa
paternity leave
un congé paternité
Szabadság típusa
sick leave
un congé maladie
Szabadság típusa
days off
des congés
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

I would like to have some information on taxation.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Adózással kapcsolatos információk kérése
I would like to report my earnings.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Bevételek jelentése
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Könyvelőtől való segítségkérés
When is the deadline to send my tax return?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Adóbevallás határideje
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Büntetés
Who will let me know ______________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
how much my refund is
du montant qui me sera remboursé
Adóbevallási lehetőség
if I owe more tax
si je dois payer davantage d'impôts
Tax return option