cseh | Kifejezések - Bevándorlás | Munka

Munka - Általános

Am I eligible to work in [country]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban
Do I need a social security number before I start working?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Társadalombiztosítási szám
Do I need a work permit?
Potřebuji pracovní povolení?
Munkavállalási engedély
What is the national minimum wage?
Jaká je národní minimální mzda?
Állami minimálbér
I am ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Foglalkoztatás
employed
zaměstnaný
Foglalkoztatás típusa
unemployed
nezaměstnaný
Foglalkoztatás típusa
an entrepreneur
podnikatel
Foglalkoztatás típusa
self-employed
osoba samostatně výdělečně činná
Foglalkoztatás típusa
an intern
stážista
Foglalkoztatás típusa
a volunteer
dobrovolník
Foglalkoztatás típusa
a consultant
poradce
Foglalkoztatás típusa
I would like to register as a freelance professional.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések

What type of employment contract do you have?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Szerződés típusának megérdeklődése
I have a ______________ contract.
Mám ______________ smlouvu.
Szerződés típusa
full-time
na plný úvazek
Szerződés típusa
part-time
na poloviční úvazek
Szerződés típusa
fixed-term
na dobu určitou
Szerződés típusa
permanent
trvalá pozice
Szerződés típusa
seasonal
sezonní práce
Szerződés típusa
When do I get my paycheck?
Kde budu dostávat výplatu?
Fizetésről való érdeklődés
I would like to ask for _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Szabadnap kérése
maternity leave
mateřská dovolená
Szabadság típusa
paternity leave
otcovská dovolená
Szabadság típusa
sick leave
nemocenská
Szabadság típusa
days off
volný den
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás

I would like to have some information on taxation.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Adózással kapcsolatos információk kérése
I would like to report my earnings.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Bevételek jelentése
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Könyvelőtől való segítségkérés
When is the deadline to send my tax return?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Adóbevallás határideje
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Büntetés
Who will let me know ______________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.
how much my refund is
výše kolik dostanu zpátky
Adóbevallási lehetőség
if I owe more tax
jestliže musím zaplatit více daní
Tax return option