svéd | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jag vill hyra en/ett ________.
Bérlési szándék kijelentése
ห้องพัก
rum
Szállás típusa
แฟลต / ห้องชุด
lägenhet
Szállás típusa
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
enrumslägenhet
Szállás típusa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
fristående hus/villa
Szállás típusa
บ้านแฝด
parhus
Szállás típusa
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
radhus
Szállás típusa
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hur mycket är hyran per månad?
Bérleti díj felől való érdeklődés
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Ingår driftskostnader?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hur mycket är depositionen?
A letét felől való érdeklődés
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
När kan jag komma för en visning?
Látogatás időpontja
ห้องชุด ________________
Lägenheten är_________.
Bútorozott vagy bútorozatlan
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möblerad
Lakás állapota
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
omöblerad
Lakás állapota
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Är husdjur tillåtna?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hur byter jag energileverantör?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hur många andra personer bor i lägenheten?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hur länge är kontraktet?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Vilka renovationer har gjorts?
Javítások felől való érdeklődés
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Bővebb információ kérése a bojlerről
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
När var ledningarna senast omkopplade?
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Parkolóhely felől való érdeklődés
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Har någon blivit mördad här?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
___________ ใช้งานได้ไหม
Fungerar ______?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
ท่อประปา
rörläggningen
Berendezés
เครื่องทำความร้อน
värmesystemet
Berendezés
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Var är gas- och elmätarna?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Szolgáltatók felőli érdeklődés
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Var är termostaten?
Hőfokszabályzó megtekintése
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hur många har budat på huset?
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har huset varit på marknaden?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Varför säljer ägarna huset?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hur länge har säljarna bott här?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
การขายรวมอะไรบ้าง
Var är inkluderat i köpet?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du ta bort huset för marknaden?
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat