orosz | Kifejezések - Bevándorlás | Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Я бы хотел(а) снимать________________.
Bérlési szándék kijelentése
ห้องพัก
комната
Szállás típusa
แฟลต / ห้องชุด
квартира/апартаменты
Szállás típusa
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
студия
Szállás típusa
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
отдельный дом
Szállás típusa
บ้านแฝด
блокированный дом
Szállás típusa
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
дом ленточной застройки
Szállás típusa
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Сколько стоит аренда в месяц?
Bérleti díj felől való érdeklődés
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Коммунальные услуги включены в стоимость?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e
เงินมัดจำคือเท่าไร
Какова стоимость депозита?
A letét felől való érdeklődés
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Когда я могу прийти для осмотра?
Látogatás időpontja
ห้องชุด ________________
Жилье_______________.
Bútorozott vagy bútorozatlan
ได้รับการตกแต่งแล้ว
мебелировано
Lakás állapota
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
без мебели
Lakás állapota
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Домашние животные разрешены?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Как я могу включить датчик электричества?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Сколько еще человек живут в квартире?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
Az addigi villany/gázszámlák elkérése
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Как долго длится контракт?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Были ли разногласия с соседями
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Какие ремонтные работы здесь были?
Javítások felől való érdeklődés
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
Bővebb információ kérése a bojlerről
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Когда последний раз была заменена проводка?
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Кто живет наверху/внизу/рядом?
Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Там есть парковка?
Parkolóhely felől való érdeklődés
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Здесь кто-нибудь был убит?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban
___________ ใช้งานได้ไหม
_________ работает?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e
ท่อประปา
водопровод
Berendezés
เครื่องทำความร้อน
отопление
Berendezés
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Где расположены счетчики газа и электричества?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati utasítás
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
Szolgáltatók felőli érdeklődés
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Где термостат?
Hőfokszabályzó megtekintése
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Lakhatás - Lakásvásárlás

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Сколько предложений имел этот дом?
Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Как давно этот дом уже на рынке?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Почему владельцы переезжают?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Как долго продавец там живет?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó
การขายรวมอะไรบ้าง
Что включено в продажу?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Здесь были проблемы с обвалами?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Что будет строиться в этом районе в будущем?
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Вы можете снять дом с рынка?
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat